3arsmote

Referat årsmøte Hovden Golfklubb

Her finner du referat fra årsmøte onsdag 10.03 på Hovdetun. Takk til alle som møtte fysisk og ikke minst via Teams.

Referat frå årsmøte i Hovden golfklubb onsdag 10/3 2021 på Hovdetun.

Trykk her for word versjon av referat fra årsmøte 10.03.21

Disse medlemmene møtte: Astrid Steensby, Ånund Haugen, Kent Lund, Hege Kjelleberg, Lars Erik Domaas, Anna Lise Pedersen Væting, Erling Dåsvatn, Ann H.R Ebeltoft,
Hildeborg Homme, Johannes Væting.

 

Disse var med på Teams: Reidar Ove Mork, Tom Kvinlog, Olav Mandt, Stein Erik Justnes, Ingemar Jegteberg, Anne C Høyem.

 

Astrid Steensby ønsket velkommen.

 

Saker til behandling i årsmøtet:

 

 1. Godkjenning av innkalling

 

Årsmøtet godkjente innkallingen

 

 1. Valg av møteleder og referent

 

Astrid Steensby ble valgt til møteleder

Hildeborg Homme ble valgt til referent

 

 1. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen


Ann H R Ebeltoft og Erling Dåsvatn ble valgt

 

 1. Årsmelding 2020

 

Årsmeldingen ble lest opp og godkjent

 

 1. Resultatregnskap og balanse 2020


Etter gjennomgang godkjente årsmøte resultatregnskap og balanse 2020

 

 1. Revisors beretning

 

Revisors beretning ble godkjent av årsmøte

 

 1. Innkomne forslag

 

Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet

 

 

 1. Budsjett2021, herunder kontingenter

 

Årsmøte godkjenner forslag til kontingenter 2021

 

Budsjett 2021 ble drøftet og følgende endringsforslag kom inn

 

Inntekt greenfee økes til 200 000,-

 

Inntekt sponsor økes til 140 000,-

 

Utvidelse/reparasjon driving range 70 000,-

 

Endringsforslagene ble godkjent av årsmøte og styre fikk fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger av budsjett 2021.

 

Årsmøte godkjenner budsjett 2021.

 

 1. Valg

 

Styremedlemmer:

Astrid Steensby        2 år        Valgt som leder

Hege Kjelleberg       1 år        Valgt som nestleder

Kent Lund.               1 år

Ånund Haugen.        1 år
Anna L P Væting     2 år ( ny)

 

Varamedlemmer:

Stein Erik Justnes 1 år

Maria Moen          1 år                                                 

 

Alle valg var enstemmig

 

 

Andre komiteansvarlige som ble enstemmig valgt av årsmøtet:

 

 1. Valgkomite

Johannes Væting, Erling Dåsvatn, Anne Liv Homme Mork. Vara Ann H. R. Ebeltoft

 

 1. Ansvarlig for politiattest

Ann H. R. Ebeltoft

 

 1. Handikapkomite

Lars Erik Domaas, Lars Helle

 

 1. Representant til idrettsrådet i kommunen

Astrid Steensby

 

 1. Tingrepresentant

Astrid Steensby

 

 1. Kontrollutvalg

Ingrid Helle, Thor Thorstensen

Vara: Tarald Flateland

 

 1. Banekomite

Ånund Haugen, Kent Lund

 

 1. Ansvar for « Veien til golf» :  Styret oppnevner ansvarlig.
 2. Damekomite: Styret oppnevner ansvarlig.
 3. Juniorkomite: Styret oppnevner ansvarlig.
 4. Ansvarlig for barneidrett: Styret oppnevner ansvarlig.
 5. Turneringskomite: Styret oppnevner ansvarlig.

 

 

Annet

 • Årsmøtet ble orientert om at arrangementet «Hovden vintergolf» som skulle vært gjennomført den 13.3 ble avlyst grunnet snømangel
 • Tom Kvinlog har skrevet golfklubbens historie.  Denne ligger ute på hjemmesiden til klubben
 • Grunnet corona-restriksjoner var det ikke servering i år.

 

 

Referent: Hildeborg Homme

 

 

 

_________________________                                           ________________________

      Ann H. Rognlid Ebeltoft                                                      Erling Dåsvatn                                                                            


Del på Facebook
Del på Twitter