3791_hovden-golfbane_020_1

Lokale regler

Lokale regler Hovden Golfklubb sesongen 2023

Krav til spillere på Ørnefjell golfbane er: Gjennomført VTG-kurs og medlemskap i en golfklubb. 

Definere banens grenser- Out of bounds

Gjerde stolper med hvite merker og nettinggjerde definerer banens grenser. På Ørnefjell er det gjerde stolper med nettinggjerde langs hull 1, hull 2 og hull 9.

NB: banens grensegjerde ( gjerdestolper og nettinggjerde ) er ikke en uflyttbar hindring.Du får ikke fritak fra noe som markerer banens grense. Du må enten spille ballen som den ligger eller erklære den uspillbar etter golfregel 19.2, eller 19.3.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde

Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de følgende fritaksmulighetene: droppsone, slag-og-lengde, bakover-på-linjen, eller hvis den er i et rødt straffeområde, sideveis fritaksmuligheten (se regel 17.1d) 

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (out of bounds)


Når en spillers ball ikke er funnet (mistet ball) eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen (out of bounds), kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområde (se regel 14.3 og vedlagte bilder):

 To anslåtte referansepunkter:
a) Referansepunkt for ball:
 Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:

  • Kommet til ro på banen (fig. 1-A), eller
  • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen. (fig. 2- A)

b) Referansepunkt for fairway:
 Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.
 

Mistet ball - fig. 1 Ball utenfor banen (out of bounds)  - fig. 2

 
Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.


Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball, og gjelder heller ikke i KM.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

Droppesoner
Som en ekstra fritaksmulighet for straffeområdet under spill av hull 6/9/15/18 ved å legge til ett straffeslag kan en spiller droppe en ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

 

Straffeområder – regel 17

Gule straffeområder defineres av gule staker.

Røde straffeområder defineres av røde staker /merker på stolper.

 

Unormale baneforhold – regel 16

Grunn under reparasjon (GUR)

Alle områder som er merket med blå staker

Fastsittende steiner i områder klippet i fairway høyde eller lavere

Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie

Maurtuer på generelt område

Steiner i bunker er flyttbare hindringer

 

Grunn under reparasjon med spilleforbud

Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra er merket med blå staker med hvit topp. Fritak må tas etter regel 16-1b.

Straff for å spille fra feil sted ved brudd på lokal regel, generell straff etter 14.7a

 

Uflyttbare hindringer

Enhver menneskegjort konstruksjon innenfor banens grenser uflyttbare hindringer; stier, veier, bygninger, benker, anvisningskilt …

 

Straff for brudd på lokal regel:

Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

 

Tilleggsopplysninger:

Hull 7/16: Hvis det er spillere klare til utslag, vent ved skilt på pumpehus mellom hull 5/14 og 6/15

Hull 8/17; Hvis det er spillere rett foran deg, vent med innspill til du hører at spillerne foran gir lydsignalet på vei til utslag 9/18

 

Alle avstandsmerker i fairway er til senter green

Rødt merke i fairway – 100 m

Gult merke i fairway ­- 150 m

Hvitt merke i fairway – 200 m

Blå merker i fairway er markering for barneutslag

 


Del på Facebook
Del på Twitter