3791_hovden-golfbane_020_1

Lokale regler

Her finner du lokale regler for vår golfbane på Ørnefjell.

Lokale regler Hovden Golfklubb sesongen 2021

Utenfor banen – regel 18-2a (2)
Hvite staker eller hvite merker på stolper definerer banens grenser.

 

Straffeområder – regel 17
Gule straffeområder defineres av gule staker.
Røde straffeområder defineres av røde staker /merker på stolper.

 

Unormale baneforhold – regel 16

Grunn under reparasjon (GUR)

Alle områder som er merket med blå staker

Fastsittende steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere

Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie

Maurtuer på generelt område

 

Grunn under reparasjon med spilleforbud

Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra er merket med blå staker med hvit topp. Fritak må tas etter regel 16-1b.

Straff for å spille fra feil sted ved brudd på lokal regel, generell straff etter 14.7a

 

Uflyttbare hindringer

I tillegg til hvite staker er enhver menneskegjort konstruksjon innenfor banens grenser uflyttbare hindringer; stier, veier, bygninger, benker, anvisningskilt …

 

Straff for brudd på lokal regel:

Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

 

Tilleggsopplysninger:

Tvungen dropsone på hull 4/13, 6/15, 9/18

Hull 7/16: Hvis det er spillere klare til utslag, vent ved skilt på pumpehus mellom hull 5/14 og 6/15

Hull 8/17; Hvis det er spillere rett foran deg, vent med innspill til du hører at spillerne foran gir lydsignalet på vei til utslag 9/18

 

Alle avstandsmerker i fairway er til senter green:

Røde og hvite staker / rødt merke i fairway – 100 m

Gule og sorte staker / gult merke i fairway ­- 150 m

Hvitt merke i fairway – 200 m

Blå merker i fairway er markering for barneutslag


Del på Facebook
Del på Twitter