3arsmote

Referat årsmøte Hovden Golfklubb

Vi gjennomførte årsmøte på Hovdetun onsdag 11.03.20 og vedlagt finner du referat fra møtet. Astrid Steensby er valgt til ny formann i klubben. Astrid har fått med seg nye krefter og vi har stor tro på at dette skal bli veldig bra :)

Referat fra årsmøtet i Hovden golfklubb onsdag 11. mars 2020 kl. 19:00 på Hovdetun.

Disse medlemmene møtte:   Grete Breivik, Ingemar Jegteberg, Reidar Ove Mork, Stein Erik Justnes, Helge Hoslemo, Johannes Væting, Anna Lise Pedersen Væting, Tom Kvinlog, Lars-Erik Domaas, Astrid Steensby, Hildeborg Homme, Ånund Haugen, Ann H. R. Ebeltoft, Erling Dåsvatn, Ingrid Helle, Hege Kjelleberg, Anne Liv Homme Mork, Inger Lise Grønsand.

Tom Kvinlog ønsket velkommen

 1. Godkjenning av innkalling:  Årsmøtet godkjente innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent:  Tom Kvinlog og Astrid Steensby ble valgt.
 3. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen:  Ann H. Rognlid Ebeltoft og Ingrid Helle ble valgt.
 4. Årsmelding for 2019 - vedtak:  Årsmeldingen ble lest opp og godkjent med følgende endring:   turneringens navn er «Montèr Hovden / YX Hovden Open»
 5. Resultatregnskap og balanse:  Etter gjennomgang godkjente årsmøtet dette.
 6. Revisors beretning som godkjente regnskapet ble lagt fram for årsmøtet.
 7. Regler for bruk av spilleandel.   Tom Kvinlog orienterte årsmøtet om styrets drøfting og konklusjonen:  Styret foreslår å beholde ordningen som den er i dag slik at en må ha ordinært medlemskap eller dugnadsmedlemskap for å kunne benytte spilleandelen.  Dette ble også enstemmig vedtatt av årsmøtet.
 8. Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.
 9. Budsjett, herunder kontingenter: Styret har, etter fullmakt fra årsmøtet, vedtatt å heve medlemskontingenten med kr. 100.- i alle kategorier.  Årsmøtet godkjente endringen.

 

Før sak 10 ble Tom Kvinlog hedret av årsmøtet.  Han ble utnevnt til æresmedlem i klubben og fikk overrakt et innrammet diplom.  Klubben v/nestformannen takket Tom for hans mangeårige innsats for klubben og årsmøtet applauderte overrekkelsen.

 

 1. Valg – Valgkomitèens forslag til årsmøtet ble lagt fram. 

 

Tom Kvinlog, Reidar Ove Mork og Lars Erik Domaas gikk ut av styret og disse ble valgt inn:

Styremedlemmer:

Hege Kjelleberg                                                                               2 år                        Valgt som nestleder.

Kent Lund                                                                                        2 år

Ånund Haugen                                                                                2 år

Hildeborg Homme (ikke på valg)                                              1 år

Astrid Steensby (ikke på valg)                                                    1 år                        Valgt som leder

 

Varamedlem:

Stein Erik Justnes – valgt for 1 år

Anne Lise Pedersen Væting – valgt for 1 år                   Alle valg skjedde v/akklamasjon.

 

Andre komitèansvarlige som enstemmig ble valgt på årsmøtet: 

 1. Valgkomitèen:  Johannes Væting, Erling Dåsvatn, Anne Liv Homme Mork, vara Ann H. Rognlid Ebeltoft.
 2. Ansvarlig for politiattest  -  Ann H. Rognlid Ebeltoft
 3. Handicapkomitè– Lars-Erik Domaas, Lars Helle
 4. Representant til Idrettsrådet i kommunen – Hege Kjelleberg
 5. Tingrepresentant(er) – Styret oppnevner ansvarlig
 6. Kontrollutvalg – Ingrid Helle, Thor Thorstensen, vara: Tarald Flateland
 7. Banekomite: Ånund Haugen, Kent Lund
 8. Ansvar for «Veien til golf»  – Styret oppnevner ansvarlig
 9. Damekomite – Styret oppnevner ansvarlig
 10. Juniorkomite – Styret oppnevner ansvarlig
 11. Ansvarlig for barneidrett – Styret oppnevner ansvarlig
 12. Turneringskomite – Styret oppnevner ansvarlig

 

Årsmøtets formelle del ble deretter avsluttet.

 

Annet: 

Årsmøtet ble orientert om at styret har godkjent revidert «Lov for Hovden Golfklubb» etter Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23.10.2019.

Årsmøtet ble orientert om at styret har avlyst arrangementet «Hovden Vintergolf»  grunnet anbefalinger fra Bykle kommune og FHI – årsak:  det pågående Corona-viruset.

Tom Kvinlog tok en gjennomgang av det nye handicapsystemet som er gjeldende fra 1. mars 2020.

Tom vil skrive ned klubbens golfhistorie, fra etablering av både bane og klubb -  slik at dette blir tatt vare på for ettertida. 

Vi avsluttet møtet med litt å spise – og takker Anne Liv Homme Mork og Erling Dåsvatn som sto for dette.

 

 

Referent:  Astrid Steensby 13.3.2020

 

 

 

_____________________________                                                      ______________________________

Ann Harriet Rognlid Ebeltoft                                                                                    Ingrid Helle

 

 

 

 

 

 


Del på Facebook
Del på Twitter