sponsor-otrakraft

Otra Kraft

Otra Kraft har vært en viktig støttespiller til Hovden Golfklubb siden oppstarten i 2001.

Otra Kraft DA er et selskap som ble etablert i 1960 som IS Øvre Otra. De som etablerte selskapet var Aust-Agder Kraftverk, Kristiansands Elektrisitetsverk og Vestfold Kraftselskap. Eiere i dag er Agder Energi Vannkraft AS (68,6 prosent) og Skagerak Kraft AS (31,4 prosent). Hoverkontoret ligger på Rysstad og daglig leder er Grunde Johnsen.

Otyra Kraft har idag tre kraftstasjoner:

  • Brokke kraftverk
  • Holen kraftverk
  • Skarg kraftverk

Den første kraftstasjonen ( Brokke ) ble bygd i perioden fra 1961 til 1964 da de tre første aggregat ble satt i drift. I 1976 kom eit fjerde aggregat.

Den andre kraftstasjonen ( Holen ) ble ferdig og satt i drift i 1981.

Den tredje ( Skarg ) er den siste og ble satt i drift i 2014.

Variasjon i vannmengde avgjør hvor mye kraft en kan ta ut i året.  I et normalår produserer Otra Kraft 2350 millionar kilowattimer som er ca 2,2% av den totale vannkraftproduksjonen i Norge.

Du kan lese mye mer på deres hjemmeside.


Del på Facebook
Del på Twitter