2logohg

Nyttig informasjon World Handicap System

I forbindelse med overgangen til World Handicap System 1. mars 2020 forventes det at medlemmer har spørsmål til klubbens handicapkomité. Nedenfor ser du viktig informasjon og noen forventede problemstillinger med anbefalte løsninger.

Nye slopetabeller.

Ny slopetabell herre.

Ny slopetabell dame.

Disse erstatter alle tidligere tilsendte slopetabeller – inkludert kategori 6 (tidl. klubbhandicap). 

 

Hvorfor ny slopetabell?

I WHS beregnes spillehandicap likt for alle, helt opp til handicap 54,0. Det vil si at den nye slopetabellen nå også inkluderer spillehandicap for handicap 36,1 – 54,0. 

De nye slopetabellene er lett gjenkjennelige med logoen til World Handicap System påtrykt.

Handicapreglene

Den norske utgaven av handicapreglene kommer som en PDF-fil som kan lastes ned fra NGFs hjemmesider. Denne forventes klar om noen uker. Klubbene får informasjon om når den er lagt ut.  Handicapreglene er i utgangspunktet ment for handicapadministratorer (handicapkomiteen) og for spillerne vil vi etter hvert også publisere en enkel «Handicap for dummies» som kan lastes ned.

«Mitt nye handicap er feil»

For mange vil nytt WHS-handicap være lavere eller høyere enn det gamle EGA-handicapet, men dette betyr ikke at nytt handicap er feil. 

Nytt handicap er beregnet ut ifra spillerens registrerte runder i GolfBox (de 8 beste av de siste 20 rundene i tidsrommet 1. januar 2017 – 28. februar 2020) og dette er dermed datagrunnlaget for å beregne nytt handicap. 

Hvis en spiller ikke har registrert alle sine spilte handicaptellende runder vil følgelig nytt handicap være «feil», dvs. noe annet enn det gamle EGA-handicapet.

Har en spiller f.eks. i denne perioden for det meste registrert gode runder, eller for det meste registrert dårlige runder, eller ikke registrert runder i buffersonen eller andre kombinasjoner, vil naturlig nok nytt handicap være feil, siden datagrunnlaget er feil. Man skal som kjent registrere alle handicaptellende runder.

Siden WHS fanger opp endringer i spillestyrke mye raskere og bedre enn før vil en spillers handicap ganske raskt tilpasse seg og reflektere den faktiske (nåværende) spillestyrken. 

Uansett hvordan et handicapsystem er utformet er det helt avgjørende at spillere registrerer alle handicaptellende runder, ikke bare utvalgte – som dessverre mange gjør, for å kunne oppnå et lavere eller høyere handicap ut ifra ett eller annet motiv. 

NGF anbefaler at spillere som opplever at «nytt handicap er feil» spiller og registrerer runder. Etter 4-5 runder vil handicapet tilpasse seg nåværende spillestyrke og være «på riktig kurs».

«Mitt nye handicap må bli justert»

Hvis det er helt åpenbart at en spillers nye handicap er for høyt eller for lavt kan handicapkomiteen gjøre en manuell justering. Men det anbefales, som i ovenstående eksempel, at spilleren spiller og registrerer runder. Handicapet vil deretter ganske raskt tilpasse seg nåværende spillestyrke og bli riktigere.

Dersom handicapkomiteen allikevel velger å justere spillerens handicap, etter en grundig vurdering av spillerens ulike resultater og prestasjoner, bør spilleren oppfordres til ikke å delta i konkurranser som spilles med handicap før etter at det er spilt og registrert 4-5 runder, slik at handicapet får tilpasset seg den nåværende spillestyrken.

Husk at de fleste spillere som ønsker å få sitt handicap justert som oftest har svært få eller ingen registrerte runder og dermed heller ingen god dokumentasjon på den nåværende spillestyrken. 

«Jeg har ikke spilt på lenge. Hva skal mitt handicap være?»

I WHS beregnes en spillers handicap hele tiden ut ifra de handicapene spilleren spiller rundene til, og handicap er dermed mye mer «up to date» enn tidligere. Endringer i spillestyrke, enten at en spiller blir bedre eller dårligere, fanges ganske raskt opp. Handicap beregnes også ut ifra en standard tabell (se nedenfor) over hvor mange runder som inngår i gjennomsnittsberegningen, ut ifra hvor mange runder som er registrert. Dette er en tabell som gjelder inntil spilleren har minst 20 registrerte runder.

En spiller som ikke har spilt på noen år, uavhengig av hva spilleren hadde i handicap da han/hun sluttet med golf, skal tildeles et nytt handicap av handicapkomiteen. 

For enkelhetens skyld kan handicapkomiteen tildele et handicap som er ett slag høyere for hvert år borte fra golfen høyere enn handicapet spilleren hadde da han/hun sluttet med golf.

Eksempel: Spilleren hadde handicap 15,0 og sluttet for 7 år siden. Nytt tildelt handicap = 22,0

Ut ifra dette tildelte handicapet bør spilleren få beskjed om å spille og registrere minst 4-5 runder slik at GolfBox kan beregne et handicap som begynner å gjenspeile nåværende spillestyrke ut ifra disse rundene, og at spilleren ikke deltar i turneringer som spilles med handicap før disse rundene er spilt og registrert.

Etter bare 4-5 runder vil spillerens nye og oppdaterte handicap begynne å gjenspeile nåværende spillestyrke og spilleren får det handicapet han/hun har «fortjent» - altså spilt seg til.

Gjennomsnittsberegningen av handicap

Som kjent er nå spillerens handicap et gjennomsnitt av de 8 beste av de siste 20 rundene.

Handicapet til spillere som enten er ny golfer (ingen runder registrert) eller etablert golfer med færre enn 20 runder registrert, blir beregnet ut ifra nedenstående tabell – som viser hvor mange handicap spilt til av hvor mange runder som er inkludert i beregningen. Denne beregningen av handicap gjøres automatisk i GolfBox og spillerne behøver ikke kunne eller forstå denne tabellen. 

Beregning av handicap ved færre enn 20 scorer:

 

Antall handicap spilt til i scorearkivet

Handicap spilt til som inkluderes i beregningen av

handicap

 

 

Justering

1

Den laveste

-2,0

2

Den laveste

-2,0

3

Den laveste

-2,0

4

Den laveste

-1,0

5

Den laveste

0

6

Snittet av de laveste 2

-1,0

7 eller 8

Snittet av de laveste 2

0

9 til 11

Snittet av de laveste 3

0

12 til 14

Snittet av de laveste 4

0

15 eller 16

Snittet av de laveste 5

0

17 eller 18

Snittet av de laveste 6

0

19

Snittet av de laveste 7

0

20

Snittet av de laveste 8

0

 

Eksempel: En spiller har følgende scorer (handicap spilt til) i GolfBox:

15,6 – 17,8 – 14,9 – 22,4 – 18,5 – 20,2

Spillerens handicap beregnes dermed av snittet av de laveste 2 minus 1,0

Handicap = 14,3 ((15,6 + 14,9)/2) - 1,0

Spilleren registrerer en ny runde (den syvende) til 16,9. Spillerens handicap beregnes dermed av snittet av de laveste 2. Nytt handicap = 15,3 ((15,6 + 14,9)/2)

NB! Ovenstående beregninger gjøres automatisk i GolfBox etter hver registrert score. 

«Jeg er ny golfer. Hvordan etablerer jeg handicap?»

En ny golfer spiller sin første runde over 9 eller 18 hull ut ifra et spillehandicap for handicap 54,0.

Deretter beregnes om spillerens første handicap er 54,0 eller lavere iht. tabellen ovenfor.

Det er viktig at handicapkomiteen hjelper spilleren å lære hvordan score registreres i GolfBox.


Del på Facebook
Del på Twitter