3791_hovden-golfbane_020_1

Nyttig informasjon etter årsmøte

Her kommer litt nyttig informasjon før sesongstart. Ta kontakt med oss i styret om du skulle lure på noe :)

Kontingenter  2019:

Medlemskontingent 19 år og eldre:               1600 kr

  • Betaling etter 1.mai 2019:                   1700 kr

Medlemskontingent 19 år og eldre:               1000 kr med dugnadsplikt *

  • Betaling etter 1.mai 2019:                   1100 kr med dugnadsplikt *

Medlemskontingent junior: 0 – 18 år:             600 kr

  • Betaling etter 1.mai 2019:                   650 kr

Fjernmedlemskap junior og senior:                 750 kr

(Fjernmedlemskap betaler ordinær greenfee som gjestespiller ved spill på banen, og kan ikke kombineres med spilleandel eller sesongkort)

 

*Dugnadsplikten gjelder en weekend-dag i kiosk/proshop. To personer deler en weekend.

 

Vi oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten så snart som mulig, og senest innen 30.april  2019.   Kontonummeret er 2801.04.62594

Betaler du for flere; før opp navnene, så blir enklere for medlemsregistreringen.

 

Skulle du mot formodning ønske å melde deg ut av klubben, så må dette skje innen 31.12.  (NIF’s lov) Litt sent for 2019, men viktig å huske på til neste år…..

 

Greenfee for medlemmer 2019:

Medlemmer som ikke har spilleandel må betale greenfee slik:

Alle dager                                                      100 kr / 50 kr junior   (16 – 18 år)

Sesongkort greenfee medlemmer:                1400 kr / 700 kr junior (16 – 18 år)

Junior til og med 15 år:                                  Gratis når medlemskapet er betalt.

 

Fjernmedlemmer:                                           Greenfee som gjestespiller. Se under.

 

For å få kjøpt sesongkort må en være ordinær medlem eller dugnadsmedlem i Hovden Golfklubb, og sesongkortet gir fritt spill på banen i 2019.

Medlemmer som har spilleandel spiller ”gratis” under forutsetning av at medlemskontingent er betalt.

 

Greenfee for gjestespillere og fjernmedlemmer 2019:

18 hull (dagsgreenfee)                                               300 kr /150 kr ( junior 0 – 18 år)

  9 hull                                                                       200 kr/ 100 kr (junior 0 – 18 år)

Nytt fra 2019:

Kuponghefte (10 greenfeebilletter)                           2000 kr / 1000 kr

Flere kan dele billettene i et hefte.

 

Fornyelse av Golfkortet (grønt kort / handicapkort)

Det elektroniske golfkortet skal brukes videre, og blir fornyet (årsrevisjon). Du kan sjekke ditt handicap gjennom Golfbox; brukernavn og passord. Uansett er det viktig å huske sitt medlemsnummer !!!!!

Er medlemskontingenten ikke betalt innen 30. april, blir kortet stengt/medlemskap slettet.

Nye medlemmer i 2019 vil få tilsendt Golfkortet når medlemskontingenten er betalt. Må påregne ca 14 dagers leveringstid. Uansett kan en spille på egen og andre baner ved å oppgi  medlemsnummeret sitt: 162-xxx.

 

 

Spilleandeler:

De som har spilleandel på bedriften må innen 1. mai gi beskjed om spilleandelen for 2019 skal brukes av en bestemt person som da må være medlem, eller om bedriften for 2018 vil ha 12 greenfeebilletter til fri disposisjon pr. andel.

En spilleandel gir rett til fritt spill på banen når medlemsavgiften er betalt. Klubben har tilgjengelig andeler for salg til 10.000 kr (5000,- kr for junior. Resterende 5000 kr betales når en fyller 19 år)

 

Adresseregister:

Hovden Golfklubb  bruker  mail for å sende ut informasjon til sine medlemmer. Samtidig er det viktig i forhold til medlemsregisteret, idrettsregistreringen og Norsk Golf at navn, adresse, fødselsdato, mobiltlfnr og mailadresse er korrekt.

Adresse-endring  må også meldes via klubben.

 For de som er medlem i flere klubber er det også viktig for oss å få vite hvilken klubb som er ”moderklubben” eller hovedklubben. Nye medlemmer samt tidligere medlemmer som har endringer å melde gjør dette til astrid@hovdengolf.com., eller ordner det selv via Golfbox.

Opplysningene kan også sendes pr brev til Hovden Golfklubb, Postboks 95, 4756 Hovden.

 

Grasrotandel:

Vi oppfordrer alle medlemmer som spiller på spill i Norsk Tipping til å føre opp Hovden Golfklubb som mottager av ”grasrotandel”. Det vil si at 7 % av det beløpet du spiller for  tilfaller golfklubben. Det koster altså ikke deg noe mer og minsker heller ikke dine vinnersjanser. Andelens størrelse er avhengig av at klubbens medlemmer og venner fører opp Hovden Golfkubb som mottager av “grasrotandelen” på sitt spillkort. Klubbens organisasjonsnummer må oppgis, og er  983 057 209.

Hvis hvert medlem gjør dette og samtidig får med seg en venn som gjør det samme, så vil dette gi klubben et vesentlig økonomisk bidrag !!


Del på Facebook
Del på Twitter