1slopetabell-damer-new-2016

Nye slopetabeller Hovden Golfklubb

Vi vil her prøve å forklare litt om slopetabeller for de som er nysgjerrige.

Norges Golfforbund vedtok i 1995 å innføre USGA sloperatingsystem. Et system som nå er internasjonalt anerkjent og brukes i de fleste land.

Ny slopetabell herrer

Ny slopetabell damer

Baneverdi og Slopeverdi kalles disse to tallene på norsk. (USGA Course Rating og USGA Slope Rating) Ved hjelp av disse to tallene kan vi beregne spillehandicap ut i fra desimalhandicap.

Baneverdi er en raffinert form for "SSS" uttrykt som et desimaltall med en desimal. Tallet sier hvor mange slag det er forventet at en scratchspiller skal bruke på en 18 hulls runde, og tallet er derfor noe i nærheten av banens par.

Slopeverdi er et forholdstall som synliggjør den relative vanskelighetsgraden mellom en scratchspiller og andre spillere. Spillehandicap som fremkommer av Slopetabellen, kan også beregnes med formelen:

Spillehandicap = ( (Slopeverdi/113) x Handicap) + Baneverdi - Par

 • Handicap: Det du har på et korrekt utfylt handicapkort.
 • Slopeverdi: Det tallet du finner på scorekortet eller annet oppslag, for det utslagsstedet du skal spille fra. Tallet har en verdi i nærheten av 113. (Les på riktig kjønn)
 • Baneverdi: Det tallet du finner på scorekortet eller annet oppslag, for det utslagsstedet du skal spille fra. Tallet har en verdi i nærheten av banens par. (Les på riktig kjønn)
 • Par: Banens par. Vanligvis uavhengig av utslagsstedet.
 • Spillehandicap: Regnes ut og rundes av etter vanlige regler. Avrundinger skal ikke foretas før alle beregninger er utført.

Hva tas det hensyn til ved Rating av en bane?

 • Fire "spillere": Scratch herre og Scratch dame. Bogey herre og Bogey dame.
 • Hullenes lengde
 • 10 vanskelighets faktorer

Lengden For hvert hull tas i betraktning fem forhold som påvirker effektive spillelengde:

 • Rull. Rull er avhengig av hvor hardt det er i nedslagsområdet og om terrenget i dette området heller med eller mot spilleretningen.
 • Høydeforskjell. Høydeforskjell fra tee til green påvirker effektiv spillelengde.
 • Dogleg/Tvungen Lay-up. Hvor mye lengre eller kortere blir hullets effektiv spillelengde?
 • Fremherskende vind. Er fremherskende vind til stede, vil vind på 4 mph (ca. 2 m/s) eller mer kunne påvirke effektiv spillelengde.
 • Høyden over havet. Lufttrykket påvirker slaglengden, og på baner som ligger mer enn 2000 feet (610 m) over havet, blir lengden på fullt slag merkbart øket. Dette fører til at effektiv lengde reduseres. (ca.1 yard/250 feet alt. eller ca. 1 m / 80 moh)

10 Vanskelighets faktorer

1. Topografi. Vanskeligheter med slagstillingen for innspill vurderes på en fem graders skala. Høydeforskjell på innspill tas også med. På par 5 hull eller par 4 hull der en spiller ikke når på greenen på to slag, kan vanskelighetsgraden økes.

2. Faiway. En smal fairway i nedslagsområdet vil øke vanskelighetsgraden. I tillegg tas det hensyn til om fairwayen er synlig fra der slaget slås, hvordan er roughen dersom en ikke treffer fairwayen, om fairwayens gress er dårlig, om faiwayens bredde blir redusert av trær, dogleg el. liknende.

3. Greenen som målområde. Hvor stor er greenen, og hva er innspillslengden? Er greenen godt synlig fra innspill-stedet? Er det hindringer i linjen for innspill? Kan ballen rulle inn, eller kreves carry over hindringer? Hvordan påvirkes innspillet av greenens onduleringer og hellinger? Hvordan er greenhastighet og overflatens hardhet?

4. Problematisk leie og rough. Hvordan er området rundt målområdet? Hva er klippehøyden på roughen? For hvert slag finnes et målområde.

5. Bunkere. Hvor stor del av målområdet er omkranset av bunkere? Hva er bunkerdybden? Må det være carry over bunker? Er bunkere i spill på flere slag?

6. Out of Bounds / Ekstrem Rough. Er det Out of Bounds eller ekstrem rough nær målområdet, eller må det slås en carry over slikt område? Hva er avstanden til vanskeligheten fra målområdet? Hva er nødvendig slaglengde for å få carry over et slikt område? Er et slikt område godt synlig fra slagstedet?

7. Vannhinder. Hva er slaglengden, og hva er avstanden fra målområdet til vannhinderet? Hva er nødvendig slaglengde for å få carry over vannhinderet? Hvor stor del av målområdet er omkranset av vannhinder? Kommer vannhinder i spill ved flere enn et slag?

8. Trær. Hva er slaglengden til målområdet, og hva er avstanden til de nærmeste greinene på trærne? Reduserer trær bredden av området for spillelinjen? Er trær i spill for mer enn ett slag på hullet? Hvor stort er problemet for neste slag dersom ballen havner mellom trærne?

9. Green overflate. Hvor vanskelig er det å putte på greenen? Hva er greenhastigheten i forhold til ondulering? Er det flere nivåer på greenen? Ligger gresset slik at det er vanskelig å lese puttelinjen? Er overflaten dårlig slik at også en god putt risikerer å gå utenom målet?

10. Psykologi. Er vanskelighetene på hullet slik at det virker skremmende og derfor påvirker spillet? Gi tillegg i vanskelighetsgraden for første og siste hull på runden.

 


Del på Facebook
Del på Twitter