logo-nfg_ny_2012

Nye slopetabeller for Hovden Golfklubb

I uke 26 hadde vi NGF på besøk for resloping av vår bane. Nye slopetabeller kom idag.

Litt endring ble det. NGF likte godt vår bane og mente den hadde utfordringer for alle golfspillere.

Golfbox er oppdatert og nye slopetabaqller er lagt ut på våre hjemmesider og på klubbhuset.

Slopesystemet har utvilsomt bidratt til at norske spilleres handicap har blitt slik at man på de forskjellige banene får et spillehandicap (mottatte slag) som stemmer bra med golferens spillestyrke og den aktuelle banens vanskelighetsgrad.

De fleste av golfbanene i Norge er slopet. Ved årsskiftet 2016/2017 var 168 baner slopet.

USGAs bestemmelser for sloperating innebærer at alle baner rerates hvert tredje år frem til og med det niende året. Deretter rerates banen hvert tiende år.

For at en en bane skal kunne bli slopet må de tilfredsstille minimumskrav til bane for sloperating.

Det er mange faktorer som påvirker banens vanskelighetsgrad, og derigjennom banens slope- og baneverdi.

Vanskelighets faktorer

1. Topografi.

Vanskeligheter med slagstillingen for innspill vurderes på en fem graders skala. Høydeforskjell på innspill tas også med. På par 5 hull eller par 4 hull der en spiller ikke når på greenen på to slag, kan vanskelighetsgraden økes.

2. Fairway.

En smal fairway i nedslagsområdet vil øke vanskelighetsgraden. I tillegg tas det hensyn til om fairwayen er synlig fra der slaget slås, hvordan er roughen dersom en ikke treffer fairwayen, om fairwayens gress er dårlig, om faiwayens bredde blir redusert av trær, dogleg el. liknende.

3. Greenen som målområde.

Hvor stor er greenen, og hva er innspillslengden? Er greenen godt synlig fra innspill-stedet? Er det hindringer i linjen for innspill? Kan ballen rulle inn, eller kreves carry over hindringer? Hvordan påvirkes innspillet av greenens onduleringer og hellinger? Hvordan er greenhastighet og overflatens hardhet?

4. Problematisk leie og rough.

Hvordan er området rundt målområdet? Hva er klippehøyden på roughen? For hvert slag finnes et målområde.

5. Bunkere.

Hvor stor del av målområdet er omkranset av bunkere? Hva er bunkerdybden? Må det være carry over bunker? Er bunkere i spill på flere slag?

6. Out of Bounds / Ekstrem Rough.

Er det Out of Bounds eller ekstrem rough nær målområdet, eller må det slås en carry over slikt område? Hva er avstanden til vanskeligheten fra målområdet? Hva er nødvendig slaglengde for å få carry over et slikt område? Er et slikt område godt synlig fra slagstedet?

7. Vannhinder.

Hva er slaglengden, og hva er avstanden fra målområdet til vannhinderet? Hva er nødvendig slaglengde for å få carry over vannhinderet? Hvor stor del av målområdet er omkranset av vannhinder? Kommer vannhinder i spill ved flere enn et slag?

8. Trær.

Hva er slaglengden til målområdet, og hva er avstanden til de nærmeste greinene på trærne? Reduserer trær bredden av området for spillelinjen? Er trær i spill for mer enn ett slag på hullet? Hvor stort er problemet for neste slag dersom ballen havner mellom trærne?

9. Green overflate.

Hvor vanskelig er det å putte på greenen? Hva er greenhastigheten i forhold til ondulering? Er det flere nivåer på greenen? Ligger gresset slik at det er vanskelig å lese puttelinjen? Er overflaten dårlig slik at også en god putt risikerer å gå utenom målet?

10. Psykologi.

Er vanskelighetene på hullet slik at det virker skremmende og derfor påvirker spillet? Gi tillegg i vanskelighetsgraden for første og siste hull på runden


Del på Facebook
Del på Twitter