logo-nfg_ny_2012

Lokale regler Hovden Golfklubb 2019

Alle klubber må revidere lokale regler slik at de er iht. golfreglene 2019.

Her finner du våre. De er tilgjengelige på klubbhuset også :)

Lokale regler Hovden Golfklubb gjeldende fra 01.05.2019

Utenfor banen – regel 18-2a(2)

Hvite staker eller hvite merker på stolper definerer banens grenser.

Straffeområder – regel 17

Gule straffeområder defineres av gule staker.

Røde straffeområder defineres av røde staker /merker på stolper.

Unormale baneforhold – regel 16

Grunn under reparasjon (GUR)

Alle områder som er merket med blå staker

Fastsittende steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere

Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie

Maurtuer på generelt område

Grunn under reparasjon med spilleforbud

Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra er merket med blå staker med hvit topp. Fritak må tas etter regel 16-1b.

Straff for å spille fra feil sted ved brudd på lokal regel, generell straff etter 14.7a

Uflyttbare hindringer

I tillegg til hvite staker er enhver menneskegjort konstruksjon innenfor banens grenser uflyttbare hindringer; stier, veier, bygninger, benker, anvisningsskilt…

Straff for brudd på lokal regel:

Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

Tilleggsopplysninger:

Dropsone på hull 4/13, 6/15, 9/18

Hull 7/16: Hvis det er spillere klare til utslag, vent ved skilt på pumpehus mellom hull 5/14 og 6/15

Hull 8/17; Hvis det er spillere rett foran deg, vent med innspill til du hører at spillerne foran gir lydsignalet på vei til utslag 9/18

Alle avstandsmerker i fairway er til senter green:

Røde og hvite staker / rødt merke i fairway – 100 m

Gule og sorte staker / gult merke i fairway ­- 150 m

Hvitt merke i fairway – 200 m

Blå merker i fairway er markering for barneutslag

 


Del på Facebook
Del på Twitter