3791_hovden-golfbane_040

Litt informasjon før baneåpning.

Dager med golf og sosialt samvær står høyt på ønskelista for mange. Det nærmer seg vår også på Ørnefjell.

På årsmøtet 11. mars i år gikk disse tre ut av styret: Tom Kvinlog, som ble utnevnt til æresmedlem av klubben, Reidar Ove Mork og Lars-Erik Domaas.

Det nye styret takker alle tre for deres mangeårige og flotte innsats i klubbens styre.

Klubben vil for fortsette med medlemskvelder hver onsdag i sommer. Alt dette og mere til finner du på nettsida vår eller på Facebook.

Vi minner om kontingenter for 2020 som er:

Medlemskontingent 19 år og eldre: kr. 1700.-.

Betaling etter 1.5: kr.1800.-.

Medlemskontingent 19 år og eldre: kr. 1100.- m/dugnadsplikt*)

Betaling etter 1.5: kr.1200.-.

Medlemskontingent junior: 0 – 18 år: kr. 750

Betaling etter 1.mai 2020: kr. 850.-.

*Dugnadsplikt: 1 dag (weekend) i kiosk/proshop i løpet av sesongen. To deler en weekend.

Fjernmedlemskap alle: kr. 850.-.

Fjernmedlemskap betaler ordinær greenfee som gjestespiller på banen, og kan ikke kombineres med spilleandel eller sesongkort.

Betal gjerne medlemskontingenten så snart som mulig.

Klubbens kontonummer er 2801.04.62594. .

Er kontingenten ikke betalt innen 20. mai blir kortet stengt og ditt medlemskap satt passivt.

Greenfee 2020:

Medlemmer uten spilleandel betaler greenfee slik:

Alle dager 100 kr / 50 kr junior (16 – 18 år)

Sesongkort greenfee medlemmer: 1400 kr / 700 kr junior (16 – 18 år)

Junior til og med 15 år: Gratis når medlemskapet er betalt.

For å få kjøpt sesongkort må en være ordinært medlem eller dugnadsmedlem i klubben, og sesongkortet gir deg rett til fritt spill på banen i 2020.

Medlemmer som har spilleandel og har betalt sin kontingent, har fritt spill på banen.

Greenfee for gjestespillere og fjernmedlemmer 2020:

18 hull (dagsgreenfee) 300 kr /150 kr (junior 0 – 18 år)

9 hull 200 kr/ 100 kr (junior 0 – 18 år)

Kuponghefte (10 greenfeebilletter) 2000 kr / 1000 kr Flere kan dele billettene i et hefte.

Hovden golfklubbs proshop er «kontantløs» og all betaling derfor må skje med kort eller VIPPS.

Fornyelse av Golfkortet:

Det elektroniske golfkortet blir fornyet (årsrevisjon). Du kan sjekke ditt handicap gjennom Golfbox; brukernavn og passord - husk ditt medlemsnummer.

Spilleandeler:

De som har spilleandel på bedriften må innen 1. mai gi beskjed om spilleandelen skal brukes av en bestemt person som da må være medlem, eller om bedriften for 2020 vil ha 12 greenfeebilletter til fri disposisjon pr. andel. En spilleandel gir rett til fritt spill på banen når medlemsavgiften er betalt.

Vil du kjøpe en andel er prisen kr. 10.000.- (kr. 5000,- kr for junior. Resterende 5000 betales når en fyller 19 år).

En god investering som fort blir lønnsom om du spiller mye! Adresseregister: Hovden Golfklubb sender ut informasjon til sine medlemmer via mail.

I forhold til medlemsregisteret, idrettsregistreringen og utsendelse av bladet Norsk Golf, må vi ha følgende:

Navn, gateadresse m/nr, fødselsdato, mobilnr. og din mailadresse. Adresseendring må meldes via klubben. For de som er medlem i flere klubber må vi få vite hvilken klubb som er din ”moderklubb” eller hovedklubb. Eventuelle endringer melder du til astrid@hovdengolf.com eller ordner det selv via Golfbox.

Grasrotandelen:

Vi oppfordrer alle medlemmer som spiller på spill i Norsk Tipping om å føre opp Hovden Golfklubb som mottager av ”grasrotandelen”. Det vil si at 7 % av det beløpet du spiller for tilfaller golfklubben. Det koster ikke deg noe og minsker heller ikke dine vinnersjanser. Hvor mye støtte vi mottar fra Norsk Tipping er helt avhengig av at du og dine venner fører opp Hovden Golfkubb som mottager av “grasrotandelen” på spillkortet. Før opp klubbens organisasjonsnummer som er 983 057 209. Dette gir klubben et vesentlig økonomisk bidrag år for år.

Tusen takk!

Golfheftet 2020:

Hovden Golfklubb er medlem i ”Golfheftet”. Ved kjøp av dette heftet får du retten til ½ greenfee en gang i sesongen på ca 70 baner i Norge, 200 i Sverige, 100 i Danmark, 40 i Tyskland og 30 i Spania. Heftet koster kr 495, og en skal vel ikke ha spilt mer enn 2 -3 runder så er kortet inntjent. Vi oppfordrer medlemmene til å bestille via Hovden Golfklubb, for det vil da gi provisjon til klubben og en kjærkommen inntekt.

Nytt handicapsystem, WHS, ble innført 1.3.2020.

De viktigste punktene er: Ditt handicap blir beregnet ut fra gjennomsnittet av de åtte beste blant dine siste 20 runder. Det skal i WHS registreres antall slag pr hull i Golfbox og netto slagspill brukes for å beregne nytt handicap. (Gjøres automatisk) Når en skal registrere runder i Golfbox fremover, så legger du inn hullscorer, dvs antall slag, ikke stablefordpoeng. Det er en egen markering for det i Golfbox. For golfregler mm - last ned appen R&A Rules of golf.

Hilsen styret i Hovden Golfklubb …som etter årsmøtet 11. mars 2020 består av: Astrid Steensby - leder, Hege Kjelleberg – nestleder/kasserer, Hildeborg Homme – sekretær, Kent Lund - styremedlem, Ånund Haugen - styremedlem. Varamedlemmer: Anna Lise Pedersen Væting og Stein Erik Justnes.


Del på Facebook
Del på Twitter