3791_hovden-golfbane_026_1

Mandag 28. september er det 20 år siden Hovden Golfklubb ble stiftet.

Denne dagen ønsker vi derfor alle golfere som måtte befinne seg i nærheten velkommen til gratis spill på banen.
Vi har også kaffen klar!

Det har vært 20 innholdsrike og spennende år. I oktober 2000 ble det sendt inn søknad til Bykle kommune for bygging av bane, planutvalget var positive, planen ble sendt på høring og 2. april 2001 ble det gjort endelig vedtak i kommunestyret.  Oppstart for bygging av banen var i juni 2001.

Vi har mange å takke for at klubben ble etablert og banen ble bygget:  Tom Kvinlog  må nevnes; han var rett og slett en ildsjel fra første dag og har ledet klubben helt fram til våren 2020.  Grunneier Geir Bakken var med oss fra starten, politikerne i Bykle kommune støttet prosjektet, sa ja til planene og har støttet etableringen av en 9 hulls bane og bevilget klubben viktige kulturmidler.  

Klubben har hatt ansatt greenkeepere som alle har gjort en formidabel jobb med klipping og stell av banen.  

Aller viktigst er våre medlemmers dugnadsinnsats fra sesong til sesong for å få driften til å gå rundt.  Medlemmenes innsats gjør driften av golfbanen mulig.   I tillegg til vanlig styrearbeid snakker vi om drift og betjening av proshop, alt praktisk stell av maskiner, vedlikehold, bane, verksted, gjerder, vanningsanlegg osv. 

Opp gjennom årene har interessen for golf vært litt til og fra og noen stor klubb er vi ikke, men vi mener og tror at golfbanen har betydd mye for golfinteresserte både i vår egen og i våre nabokommuner.  Ikke bare bygdefolk men også hytteeiere har vist stor interesse for banen.  Idag er Ørnefjell golfbane et attraktivt  idrettsanlegg som ligger i et flott område.  Banen er velstelt og med nydelige fairways.  Våre gjestespillere kommer fra alle kanter.  

Gratulerer med de "20" og velkommen til spill på banen.  Vi har hatt en god sesong og håper frosten holder seg unna litt til...

Vennlig hilsen
Astrid Steensby

På vegne av styret i Hovden golfklubb 

 


Del på Facebook
Del på Twitter