sponsor-brg

BRG - Entreprenør og eiendomsutvikling

BRG har vært med oss som hovedsponsor siden dag 1. Som entreprenør og eiendomsutvikler gjennom mange år har de vært synlige i vår kommune. Nå i 2018/2019 er de igang med Bykle kommune sitt store løft innen eldreomsorgen - utbygging av Bykle Helseheim.

Trykk her for hjemmeside til BRG.

BRG er et sørlandsbasert entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap.

Firmaet ble etablert i år 2008 og teller i dag 155 ansatte. BRG er i dag involvert i en rekke større byggeprosjekter innenfor både bolig -og næringsbygg. I tillegg til vår egenregivirksomhet, gjennomfører vi prosjekter i samarbeid med såvel profesjonelle flergangsbyggherrer som engangskunder.

Vi er en prosjektdrevet organisasjon, med fleksibel struktur og korte beslutningsveier. Mange av våre ansatte har lang erfaring innen eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet. Den kompetansen som BRG innehar fra prosjektets idègrunnlag til ferdig bygg, håper vi at våre kunder og samarbeidspartnere skal komme til gode og vil benytte seg av.

BRG ble etablert av en gren av Reme -familien som har lange og stolte entreprenørtradisjoner på Sørlandet. Firmaet har siden etablering i 2008 hatt en gjennomsnittlig omsetningsvekst pr. år på ca. 35% og omsatte i 2014 for 818 millioner kroner og har med dette en betydelig markedsandel i Agder fylket.


Del på Facebook
Del på Twitter