3arsmote

Årsmøte Hovden Golfklubb

Velkommen til årsmøte onsdag 06.mars klokken 18.00 på Hovden Grendehus.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 HOVDEN GOLFKLUBB

 

Tid:     Onsdag 06. mars 2024 kl 18.00

Sted:   Hovden Grendehus – «lesesalen»

 

 

Til behandling:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding 2023
  5. Resultatregnskap og balanse
  6. Revisors beretning
  7. Innkomne forslag
  8. Budsjett 2024, herunder kontingenter
  9. Valg

Velkommen til årsmøtet.

 

Det blir servert kaffe, te og litt å bite i :)

 

Innkomne forslag kan sendes til lars-erik.domaas@istorm.no og må være sendt senest 28.02

 

 

 

Styret:

 

 

 

Lars Erik Domaas – leder      Hege Kjelleberg - nestleder           Trygve Lamark - styremedlem

 

 

 

 

Astrid Steensby - styremedlem                      Kent Lund - styremedlem

 


Del på Facebook
Del på Twitter