1logohg

Årsmøte Hovden Golfklubb

Velkommen til årsmøte i Hovden Golfklubb 08.mars klokken 19.00 på Hovden Grendehus. Før årsmøtet vil Olav Mandt presentere planene for Bykle Fleirbrukshall AS med planer for golfsimulator og mye mer.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 HOVDEN GOLFKLUBB

 

Tid:     Onsdag 08. mars 2023 kl 19.00

Sted:    Hovden Grendehus – «lesesalen»

 

Før årsmøtet vil Olav Mandt presentere Bykle Fleirbrukshall AS for de frammøtte.

 

Til behandling:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding 2022
  5. Resultatregnskap og balanse
  6. Revisors beretning
  7. Innkomne forslag
  8. Budsjett 2023, herunder kontingenter
  9. Valg

Velkommen til årsmøtet.

 

Det blir servert kaffe, te og litt å bite i :)

Innkalling

Årsmelding 2022

Regnskap 2022

Balanse 2022

Kommentar til regnskap fra Merkantil

Revisors beretning

Budsjett 2023

Forslag til greenfeepriser 2023

Valgkomiteens innstilling 2023


Del på Facebook
Del på Twitter