arsmote-2020

Årsmøte 2020 Hovden Golfklubb

Onsdag 11.mars klokken 19.00 inviterer vi til årsmøte på Hovden Grendehus. Vi håper mange møter opp og bidrar til at vår flott golfklubb lever videre i beste velgående :) etter møtet blir det enkel servering og gjennomgang av nytt HcP system.

ÅRSMELDING 2019 HOVDEN GOLFKLUBB

Trykk her for utskriftsvennlig versjon.

Trykk her for resultatrapport.

Trykk her for balanse.

Styret har bestått av styreleder Tom Kvinlog, nestleder Reidar Ove Mork, kasserer Lars Erik Domaas, sekretær Astrid Steensby og styremedlem Hildeborg Homme. Leder av banekomite og varamedlemmer har også vært innkalt til alle styremøtene.

Klubben har også denne sesongen hatt Alf Trygve Breive ansatt som greenkeeper. I tillegg har Grete Breivik jobbet som banemannskap/greekeeper  iht avtale med Hovden Løypekjøring.

 

I 2019 ble det montert nytt kunstgress på alle utslagstedene. Det ble også lagt til rette og innført kontantløs betaling både i kiosk/proshop og ved selvbetjent greenfee.

Ingemar Jegteberg og Grete Breivik tok også ansvar med å forbedre nærområdet rundt alle greenene, og dette vil en nok se gode resultater av i 2020.

Videre ble banen dronefotografert, og denne filmen vil bli redigert og lagt ut i 2020.

 

Kiosk og proshop har som vanlig blitt drevet på dugnad av medlemmene i helgene. I tillegg var det åpent midtukedagene fra medio juli til skolestart i august med Marie Tjomsaas som ansatt. Også denne sesongen hadde vi også kiosken dugnadsbetjent i høstferien for Agder, og det bør vi fortsette med.

 

Medlemstallet i klubben har i 2019 vært 120 ; 36 ordinære medlemmer, 39 dugnadsmedlemmer, 40 fjernmedlemmer og 5 juniormedlemmer..

 

Likviditeten i klubben er fortsatt bra, selv om vi denne sesongen har brukt av oppspart egenkapital.  Regnskapet viser et underskudd på  70823,- kr.

 

 

Arrrangement i tillegg til onsdagsturneringer i juni, august og september:

  • Klubbmesterskap (august 2019)
  • Monter / Fjellgarden Hovden Open (juni 2019).
  • Hovden Vintergolf 2019 måtte avlyses pga lite snø.

 

HOVDEN GOLFKLUBB

 

 

KONTINGENTER OG AVGIFTER 2020

Medlemskontingent vaksne: 19 år og eldre:                                      1700 kr

  • Betaling etter 1. mai:                                                               1800 kr

 

Medlemskontingent voksne med dugnadsplikt:                                   1100 kr *

  • Betaling etter 1. mail:                                                                1200 kr *

 

Medlemskontingent barn/junior 0 – 18 år:                                             750 kr

  • Betaling etter 1. mai:                                                                   850 kr

 

Fjernmedlemskap ( alle)                                                                         850 kr

 

*Dugnadsplikt: 1 dag (weekend) i kiosk/proshop i løpet av sesongen. To deler en weekend.

 

 

GREENFEE 2020:

 

Gjestespillere /fjernmedlemmer:                                                          300 kr for 18 hull / 200 kr for 9 hull

 

Kuponghefte m/10 greenfeebilletter:                                                  2000 kr.                              

 

                                                              

                                                                                             

Ordinære medlemmer uten andel:

 

Alle dager                                                                          100 kr / 50 kr (junior)

Barn under 16 år (ungd.skolen)                                  gratis ved betalt medlemskap

Sesongkort:                                                                      1400 kr / 700kr (junior)

 

 

BUDSJETTSAMMENDRAG 2020 HOVDEN GOLFKLUBB

Drift                                                                                                                                                                                                                                                          

Driftsinntekter :                                                                             2020                                                     

Medlemskontingent                                                                     150.000                                               

Greenfee                                                                                     100.000

Sponsorinntekter                                                                          120.000

Poletter driving-range                                                                    15.000

Salg kiosk / proshop                                                                        80.000

Kurs + div inntekter                                                                         35.000                500.000,-

                                                                                                                                                                                                                                           

Kulturmidler /næringsmidler                                                                                       80.000,-

Grasrotandel/ andre tilskudd                                                                                      50.000,-

Sum inntekter:                                                                                                           630.000,-

  • Varekjøp / forbruk/tjenester (inkl Hovden Løypekjøring )                75 .000,-  

 

Dekningsbidrag                                                                                                          555.000,-

                              

 

Lønn og sos.kostn.                                         130.000

Avskrivninger                                                     70.000

Lokalkostnader                                                  25.000

Leiekostnader                                                   75.000 (maskiner, inventar, terminal, grunn)

Rep og vedlikehold                                        100.000 (bygning, bane, utstyr)

Fremmed tjenester                                        55.000

Administrasjonskostnader                             35.000 (inkl avgifter til golfforbundet)

Reisekostnader                                                   5.000

Salg- og markedsføring                                  10.000

Øvrige driftskostnader                                   50.000

Sum driftskostnader                                     555.000


Del på Facebook
Del på Twitter