logohg

Årsmøte Hovden Golfklubb

Vi ønsker velkommen til årsmøte på Hovden Grendehus onsdag 20.mars klokken 19.00.

Vi håper på godt oppmøte og engasjerte medlemmer.

Til behandling:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding 2018
  5. Resultatregnskap og balanse
  6. Revisors beretning
  7. Innkomne forslag: Forslag om å innføre muligheten for kjøp av sesongkort greenfee for medlemmer i andre klubber.

Styret er positive til forslaget og vil legge frem en innstilling til årsmøtet.

  1. Budsjett 2019, herunder kontingenter
  2. Valg

 

Etter det formelle årsmøtet vil det bli en kort gjennomgang av de nye golfreglene gjeldende fra sesongen 2019

 

Etter møtet blir det en enkel servering.

 

Trykk her for full årsmelding 2019 fra styret.

Trykk her for resultatrapport 2018.

Trykk her for balanse 2018.


Del på Facebook
Del på Twitter