3arsmote

Årsmøte 2021

Minner alle om årsmøte på Hovdetun onsdag 10.mars kl.19.00 og ber interesserte melde seg som møtedeltager via Teams.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

DATO:  Onsdag 10. mars 2021 kl. 19:00 
STED:   Hovdetun, 2. etg i møterom.

SAKSPAPIRER:  Vil være tilgjengelig på våre nettsider fra og med 1. mars.2021

FRIST FOR INNMELDING AV SAKER:  Eventuell sak til årsmøtet sendes styrets formann (asteensby@gmail.com) gjerne snart og senest innen torsdag 25.2.2021

Gjeldende coronaregler fører til at årsmøtet kan gjennomføres med maksimum 10 personer til stede. Etter første melding om årsmøtet har disse allerede meldt seg på.  Øvrige medlemmer deltar via Teams.  Send en melding til 
lars-erik.domaas@istorm.no og du får en lenke til møtet tilsendt fra ham og kan delta i dette.  

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding 2020
  5. Resultatregnskap og balanse
  6. Revisors beretning
  7. Innkomne forslag – (siste frist: 25.02.2021)
  8. Budsjett 2021 – herunder kontingenter og priser.
  9. Valg

 

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen styret i Hovden golfklubb:

Astrid Steensby – leder
Hege Kristine Kjelleberg – nestleder
Hildeborg Homme - sekretær
Ånund Haugen -  styremedlem
Kent Lund  - styremedlem

 


Del på Facebook
Del på Twitter